DESTEKLENMİŞ KİMİ PROJELER

Katılan projeler konularında uzman, seçkin üniversite öğretim üyeleri ve grubumuzun uzman teknik kadrosu tarafından değerlendirilmektedir. Projelerin ürün haline dönüştürülmelerine imkân verilmektedir. Bugüne kadar toplam endüstriye dönüşüm maliyeti 33 milyon Liranın üstünde olan 33 proje desteklenmiştir. Bu projelerin önemli bir kısmı gizli projeler olarak yürütüldükleri için henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Vakti saati geldiğinde bunların da bazıları kamuoyuna duyurulacaktır.

33 projeden yayınlamayı uygun gördüklerimiz aşağıdadır;

1- Patlatma Tee Projesi (tüm boru hatlarında yenilikçi ek parça)

Ana borudan onlarca redüksiyon kullanılarak ulaşılmak istenen çapa bir kerede hiç bir ara parça kullanmadan ulaşmak mümkün oldu ve maliyet onda birin altına düştü.


2- Termoset boru üretiminde verimliliğin arttırılması

Geri dönüşümü mümkün olmayan malzemelerin üretim esnasında oluşan fireler sıfırlanmıştır. Bu sayede çevre kirliliği engellenmiştir.


3- Reometre (hammaddenin eriyik akış karakteristikleri analiz cihazı )

Malzemenin reolojik özellikleri çok daha ekonomik olarak belirlendi.Oluşan know-how ile polimer teknolojilerinde rekabetçi fırsatlar yakalanmıştır. Sektöre yeni bir ürün kazadırılmıştır.


4- Helisel kanallı kalibre geliştirilmesi

Boru çap değişimlerinde büyük maliyetler söz konusu oluyordu. Bu proje sayesinde bu tür maliyetler sıfıra indirilmiştir. Üretim süreci hızlanmıştır.

 


5- Jeotermal Su Taşınmasında Kabuk Önleyici Sistem

Ülkenin tüm jeotermal kaynaklarının taşıdığı sistemleri tıkamadan arzu edilen yere ulaşması sağlanmış oldu. Bu sayede bu maksatlı yapılan altyapıların ömrü kat be kat artmış oluyor.


6- Üre Saati

Böbrek yetmezliği hastalığının her geçen gün yaygınlaştığı dünyamızda tıp alanında büyük bir buluştur. Özellikle kan alma sorunu yaşayan hastalar için tek çözümdür.


7- Yüksek Verimli Sera Geliştirme - Miracle

Ülkemizde faaliyet gösteren en iddialı seradan dahi yüzde yüz verimli bir teknoloji geliştirilmiştir.


8- Mikro Biyosensörler

On milyonlarca dolar bedel ödenerek yurtdışından temin edilen sensörler için bu bedeller ödenmeyecek ve ithalat yapılmayacaktır. Ayrıca tüm dünyaya ihraç edilecektir.